Anläggningen…

 
 … drivs och underhålls av föreningen utan bidrag. Åtgärder på anläggningen finansieras uteslutande genom medlemsavgifter. Anläggningen består av bryggor, vänthus och belysningsanläggning
 

 

Bryggor

Bryggaanläggning

Föreningen ansvarar för betongbryggan och tillhörande lägre träbrygga. De används främst för Waxholmsbolagstrafiken , taxibåtar och andra korta anlöp. Två gånger om året kommer även grovsopfärjan. Öster om betongbryggan finns en träbrygga sammanbyggd med en privat brygga. Respektera att den norra delen, in mot viken, av bryggan är privat. På föreningens del, den södra tillåts förtöjning i högst 2 timmar, här lägger postbåten till på sina turer.

Vänthuset

vänthus

Byggdes 1939 och har under åren förbättrats  med medel från föreningen
Huset har flera funktioner som naturlig samlingspunkt, inte minst när man väntar på båten, men här finns även plats för postlådor, stövlar för ombyte, tidningsbord och ett minibibliotek.
 

Belysning

Höstväntan

 

Lampan på bryggan regleras med ett skymningsrelä. Belysningen i vänthuset släcks med ett tidrelä.
Fel på anläggningen anmäls till styrelsen som vidtar åtgärder

 

Marken

syrenstig

Stigen och marken i anslutning till anläggningen är privatägd och ska användas med omdöme och respekt för ägarnas önskemål. Detsamma gäller förvisso de flesta stigarna på ön, men just här passerar flest människor och det finns hus alldeles intill. Förutom oss tvåbenta varelser som går här, passerar även en del fyrbenta. Då och då händer det att en fyrbent sätter sig och gör ”tvåan” vilket lämnar en restprodukt som inte är så trevlig, vare sig att kliva i eller lukta på. På den anlagda delen av vägen och intill hus ska det plockas upp och tas omhand. Även trafik med fyrhjulingar och andra motorfordon bör, i möjligaste mån, undvikas på området runt bryggan. Vi räknar givetvis inte båtar som fordon i detta sammanhang.

dscf6472
 
Frälsarkrans finns i den öppna delen av vänthuset och lång båtshake finns bakom vänthuset.