Om föreningen

 

Södra Stavsudda båtbryggeförening

 

Ur stadgarna:

Föreningens ändamål
Föreningen har till syfte att befrämja goda trafikförhållanden samt att för detta ändamål ombesörja bestånd och underhåll av befintlig brygganläggning.
 
Medlemskap
Till föreningen anslutes genom medlemsavgift dels varje fastighetsägare inom verksamhetsområdet, dels också annan inom detsamma varaktigt eller tillfälligt bosatt person som vill stödja föreningens ändamål.

 

Välkommen som medlem du också!

                                                     Medlemsavgift 300.- insättes på plusgiro 387098-7, glöm inte att ange avsändare.     

Styrelsen består 2019-2020 av:

Ordförande: Håkan Fredriksson  ordforande@sodrastavsuddabrygga.se
Kassör: Lars Östberg kassor@sodrastavsuddabrygga.se
Sekreterare: Olle Nordlander sekreterare@sodrastavsuddabrygga.se
Suppleanter: Göran Landgren, Björn Varnestig  suppleant@sodrastavsuddabrygga.se
Webbansvarig: Håkan Fredriksson

Bryggfogde: Mats Abrahamsson   

bryggpost@sodrastavsuddabrygga.se