Info från Trafikantföreningens vintermöte

Igår hade Trafikantföreningen sitt ”vintermöte”. Ett av kvällens ämnen rörde upphandlingen av skärgårdstrafiken. Som de flesta nog vet behöver den göras om igen och landstingsrådet Gustav Hemming redogjorde för dagsläget. Han och alla andra inblandade parter är väl medvetna om att det blivit ”väldigt fel” tidigare. Vi får hoppas det är historia nu och att det denna gång ska bli ordentligt gjort. Helt klart är att det nu verkar som man lärt sig av tidigare misstag och nu ska ha en en öppnare dialog med olika intresseorganisationer, inte minst Trafikantföreningen. Vi får hoppas på det bästa och det känns som förutsättningarna finns. Det är en process som kommer ta tid, men det utlovades att dagens trafik inte kommer påverkas under ”resans gång”. På sikt kan trafiken t.o.m. utökas med någon tur för att uppnå de uppsatta målen. 

Sedan är det bara att bekräfta ryktet, att båten som legat intill besöksbryggan (på den privata delen in mot viken) tyvärr har sjunkit. Har f.n. närvarande inte mycket mer uppgifter om det och vi får se om det finns anledning att återkomma om detta. 

/ Håkan