Mötesinfo med ett antal länkar…

Den 24 april höll Trafikantföreningen trafikråd. Självklarheter att jobba för är samordning mellan olika rederier och färdmedel för att få bästa möjliga trafik. Bland annat att det ska finnas möjligheter att kunna distansarbeta under resor” istället för att skumpa i småbåtar och/eller buss”, då antalet deltidsboende har ökat efter pandemin.

Regionen

Regionen har  tagit fram en remiss gällande trafiken inför 2025. Där är Trafikantföreningen remissinstans och tar gärna mot synpunkter som då kan föras vidare.

Ett litet avsnitt på sidan 17 rör oss:

Linje 14 Stockholm – Möja
Trafikverkets brygga Berg (Möja) kommer att stängas av för ombyggnation under perioden
oktober 2024 – juni 2025. Resenärer kommer under denna period att hänvisas till
bryggorna Löka samt Möjaström. Linjen föreslås främst under vintertidtabellens isfria
period få en översyn av trafikstrukturen mellan Sollenkroka – Möja, där främst spridning av
avgångstider och lämpligt tonnage är styrande.

När det gäller översynen får vi hålla koll, så inte vi mellan Möja och Sollenkroka drabbas negativt. Vid lite informellt samtal i pausen fick jag uppfattningen att risken för detta är liten, utan att det mest rör sig om busstrafiken på Möja och att sprida trafiken mer över dagen, så att det inte som nu ibland är under en timme mellan olika turer. Det är också det Trafikantföreningen arbetar för.

Hela remissen finns att läsa här (sjötrafiken återfinns på sidorna 15-18).

Candela

Se´n var det en hel del om Candelas eldrivna bärplansbåtar och dess kommande testkörningar. Inte inte så intressant för just nu, men kanske en glimt av som kanske kan komma framöver. Inte några skönheter till båtar precis, men vem vet, vi kanske måste vänja oss. Även om det fortfarande är ett bidragsberoende projekt, finns en del poänger. Det var en gedigen och tekniskt intressant presentation, som jag dock avstår att referera här , mer om projektet om du klickar på bilden

Skärgårdarnas Riksförbund

Trafikantföreningens insikt i om hur viktigt det är med levande skärgårdar gör att de bjudit in Skärgårdarnas Riksförbunds (SRF) Rose-Marie Hellén som gjort en gedigen inventering av behov och verklighet på öar runt hela Sverige. Det här med att kunna ”bo och verka i hela landet” verkar inte stämma när det kommer till öar. ”Öbor är ju så rika, de har ju t.o.m. råd med sjöbodar vid vattnet” och andra liknande kommentarer är inte helt ovanliga. I Sverige finns ca 32 000 personer som bor på öar utan landförbindelse. SRF räknar att ön är bebodd om det finns en fastboende, medan man inom EU räknar med att ön måste ha 50 pers. för att räknas som bebodd. Så många av våra öar ”finns inte”, de har en del att arbeta med. De har lämnat in remissvar på Regeringens Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2026–2037, det svaret kan du läsa här.

Den 21 mars hölls den första Skärgårdsriksdagen, mer om denna här, där du också kan läs mer om deras arbete.

Tidningen Skärgården var på mötet och här är deras artikel.

Glöm nu inte…

…grovsopsfestivalen som går av stapeln den 18 maj. Själv har jag tyvärr inte möjlighet att närvara, men jag hoppas ni får lika trevligt som vanligt.

Må så gott i vårsolen

Håkan