Vi äro trafikanter….

Den 9 januari var det årsmöte i Trafikantföreningen, ett tämligen välbesökt och intressant möte. Förutom sedvanliga årsmötespunkter fick vi en djupare inblick i föreningens arbete och en föraning om framtiden. Landstinget har ju blivit ”Region Stockholm” vilket faktiskt inte bara är ett namnbyte, utan innebär även att en del frågor lyfts över hit från kommunerna. Detta rör sig om frågor som rör regionens attraktivitet, besöksnäringar, tillgänglighet, företagarklimat, etc. Frågor som har en direkt koppling till hur skärgårdstrafiken bör utformas. I många fall kan det underlätta föreningens arbete, då det inte alltid varit lätt att få gehör hos en del kommuner, medan samarbetet på landstings-/regionnivå fungerat bättre. Som framgår av första bilden nedan (”behovsanalys”) är det viktigt med en stark aktör som lyfter fram vårt intresse av bra trafik som fungerar både för fast-/deltids-/fritidsboende och främjar en levande skärgård och  inte bara ser till sommarturister och pendelbåtar på Stockholms inre vatten.

Sedan många år är föreningen huvudarrangör av ”Skärgårdsbåtens Dag” (länken är ännu ej uppdaterad för årets evenemang) som i år går av stapeln den 10 juni. Inte bara ett trevligt event, utan också en påminnelse om hur viktig skärgårdstrafiken är. De ger även ut ”Skärgårdsboken” som innehåller kompletta tidtabeller, nytt om bryggor, båtar och öar. Det är en bok de vill utveckla, har ni tips på vad den kan innehålla, kontakta gärna deras kansli (skargardstrafikanten@tele2.se ).  

Som vi här på ön vet, måste skärgårdstrafiken finnas året om och vara en fungerande kollektivtrafik, så det är ju på tiden att vi får en riktig ”linjekarta”. Rätt fascinerande att se hur många bryggor och linjer det finns och konstatera att vi ligger ganska långt ut på ”linan”. Vill ni ha ett exemplar i A3, tryckt på fint papper går det bra att beställa från kansliet via mail: skargardstrafikanten@tele2.se . Har för mig priset är 45.-kr.

Då kan ni ju även passa på att bli medlem i Skärgårdens Trafikantförening. Liksom många äldre föreningar lider de lite av ”naturlig avgång” och nya medlemmar är alltid välkomna. Vi som är med i S:a Stavsudda Båtbryggeförening är ju redan med som ”undermedlemmar”, men det hindrar definitivt inte att man kan bli enskild medlem för 150.-/år. Förutom att föreningen blir starkare får ni även ”Skärgårdsboken” samt tre nummer per år av ”Skärgårdstrafikanten”, ett nyhetsblad om vad som är på gång.

Förutom ovanstående punkter hade mötet även besök av SIKO (Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation) som berättade om sin verksamhet för att förbättra villkoren i skärgården, med bredbandsutbyggnad, mentorskap, förutsättningar för företag, skolor etc.

Det blev mycket om en annan förening i detta inlägg, men jag upplever dem som en viktig partner för oss som vill ha en levande ö, med fungerande brygga och kommunikationer.

Till sist vill jag tipsa om att det kan vara väldigt fint vid bryggan även i år….

Vänta på båten den 1 januari 2020.

God fortsättning på det nya året.

/Håkan