Årsmöte för skärgårdstrafikanter

Först och främst vill jag önska er alla en god fortsättning på det nya året.

Trafikantföreningens årsmöte

Den 11 januari var jag på Trafikantföreningens årsmöte. Då skulle Blidöundsbolagets VD närvara och informera om nutid och framtid. Tyvärr fick hon förhinder i sista stund vilket gjorde att det, förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar, blev mer allmänna diskussioner om dagens trafiksituation. Vi hoppas hon kan komma till nästa möte den 14 mars istället.

Bl.a. pratade vi om det bryggbidrag som regionen erbjuder för reparation/underhåll av trafikbryggor. Vi har ju i uppdrag (från vårt eget årsmöte) att se över och renovera gästbryggan in mot byviken. Tyvärr ser det ut som bidraget i huvudsak kan utgå till själva trafikbryggan. Vi undersöker vidare om det är värt att söka bidrag för gästbrygga.

Givetvis kom det frågor om hur regionens nya styre tänker när det gäller  skärgårdsfrågorna, men det är lite för tidigt att uttala sig om. Trafikantföreningen jobbar f.n. mycket med att upprätta kontakter och vara tidiga med att upplysa/påverka nya tjänstemän och politiker inför kommande beslut.

I övrigt var det mest diskussioner om otydlighet i W-bolagets tidtabeller. Det saknas ju t.ex. info om bussanslutningar och i tabellen som de anslår vid bryggan framgår inte vilka öar som trafikeras på vägen. De säger att de haft klagomål på att tabellerna varit svårlästa, men lösningen kan väl knappast vara att utesluta informationen. Det är välkända frågor för Trafikantföreningen, som fortsätter kampen.

Jag hade hoppats på att protokollet från mötet skulle vara justerat och klart när jag gjorde detta inlägg, men det får vänta lite. Är ni intresserade, lär det dyka upp här inom kort.

Om du inte redan är medlem, gå gärna med i Trafikantföreningen och följ dem på t.ex. Instagram o/e facebook.

Trafikantföreningen Insta
Trafikantföreningen Fb
Trafikantföreningen, bli medlem

Vinter eller inte…

Båtarna går förvisso enligt vintertidtabell, men så mycket till vinter har vi inte sett än. Ganska stora variationer i vattenståndet och gråväder verkar vara det som gäller denna vinter.  Menmen, än kan det bli snö och is och sedan lite vår….

 

Må så gott, så hörs vi om ca månad

/Håkan