Ny upplysning

Höstmörkret smyger sig obönhörligt på. Det är därför skönt att den nya bryggbelysningen är på plats. Stort tack till bryggfogde Österberg med kompanjon för väl utfört arbete. 

Till våren kommer även skärmtaket ovanför brevlådorna fixas till. Både själva taket och reglarna som håller det har sett sina bästa dagar och behöver bytas. 

Se´n kan det vara värt att nämna en del om Waxholmsbolagets tidtabell. Sin vana trogen har W-bolaget lagt den nya tabellen (som inte börjat gälla än) överst när man söker efter tabell (i vårt fall nummer 14) vilket bäddar för missförstånd. Tänk på att det fortfarande är hösttabellen som gäller, det gör den fram till 10 dec.  Så var noga med att kolla att ni tittar i rätt tabell. Jag har påpekat det ett antal gånger för W-bolaget, med de upprepar samma misstag gång på gång.

Tänk även på att hösttabellen innehåller s.k. sensommarturer (markerade i gult och har ett ”H” som anmärkning). Dessa turer slutade gå för en månad se´n. Detta verkar dock inte alla uppmärksammat. I fredags, när jag hämtade min bättre hälft i Sollenkroka, var det tre stycken som förtvivlat väntade på en båt som inte kom. En av dem skulle till Norra, så det fick bli en liten omväg för mig på hemvägen. De två andra skulle till Möja och lyckades hitta lift dit.

/Håkan