Årsmöte på gång

Sommar. sommar, sommar och väldigt torrt. Förutsätter att alla på ön iakttar största möjliga försiktighet med tanke på brandfaran. Torkan har gjort att det nästan ser ut som höst i skogen, men det lär det dröja innan sommaren är slut. Innan dess är det  årsmöte den 4 aug, se kallelse här. Klicka på världens vackraste ordförandeklubba så hittar du dagordningen för årsmötet.

På förekommen anledning vill jag också påminna om att man inte behöver vara fastighetsägare för att vara medlem i föreningen. Alla som tycker det är bra och viktigt med en fungerande brygganläggning är välkomna, vare sig man är fastighetsägare, snedseglare, hyresgäst, pirat, besökare, grovsopslämnare… Om du inte redan är medlem, gå gärna in på ”kontaktsidan”.

Vi ses väl på årsmötet?

/Håkan