Valhöst

Augusti är slut och det kändes som hösten kom mellan lördag och söndag, förra helgen. Men det innebär bara att vi har en härlig höst framför oss.

Valinfo

Vi är ju i valtider vilket även kan påverka oss framöver. Trafikantföreningen bjöd in till ett möte, med politiker, angående hur de ser på framtidens skärgårdstrafik. Tyvärr missade jag detta , men klicka på Kanholmen nedan, så kan ni se Trafikantföreningens rapport från detsamma.

S/S Kanholmen vid bryggan 1936

Det verkar som den massiva kritiken, inte minst från oss och Trafikantföreningen, har givit visst resultat. Som vanligt i valtider lovar alla att det ska bli bra, men vilka som känns mest trovärdiga är upp till var och en av er. Vi behöver däremot vara uppmärksamma på att det inte blir för stort fokus på ”kärnöar”, vi vill ju inte att det ska bli någon form av ”skip-stop” mellan Sollenkroka och vår kärnö Möja. 

Övrigt aktuellt

För övrigt vill jag tillägga att justeringsmännen har sagt sitt och protokollet från årsmötet finns inlagt under ”Dokument” här på hemsidan.

Hösttidtabeller hittar ni här:

Waxholmsbolaget:

Storskär går tyvärr inte till oss, men finns med i tidtabellen från W-bolaget

 

Möja båttaxis tabell:

/Håkan